Lenny Kravitz ***messymandella***

Michelle Obama ***messymandella*** Drew

Hailee Steinfeld ***messymandella*** People

Lily-Rose Depp ***messymandella*** Chanel

Vanessa Kirby ***messymandella*** Cartier

Blake Lively ***messymandella*** ET

Beyoncé ***messymandella*** Tina Turner (The Kennedy Center)

Tye Tribbett ***messymandella*** NPR

Gisele Bündchen ***messymandella*** Jimmy Choo

Patti LaBelle ***messymandella*** Black + Unlimited