Tamala Jones ***messymandella*** Tamron Hall

Gisele Bündchen ***messymandella*** Vanity Fair

Lenny Kravitz ***messymandella*** (Audio)