Whitney Houston + Jordin Sparks ***messymandella*** Sparkle

Kim Fields ***messymandella*** Sway

Natalie Portman + Tessa Thompson ***messymandella*** LADbible TV

Retta ***messymandella*** Seth Meyers

Brittney Griner ***messymandella*** CNN

Lil Baby ***messymandella*** i-D