Mary J. Blige ***messymandella***

Chrisette Michele ***messymandella***

Eva Longoria ***messymandella*** Kerry Washington

Big Boi ***messymandella*** Killer Mike + Revolt TV

 

Priyanka Chopra Jonas ***messymandella*** Seth Meyers