Remembering Naya Rivera ***messymandella*** ET

Eva Longoria ***messymandella*** Jay Shetty

JB Smoove ***messymandella*** Conan O’Brien

Sherri Shepherd ***messymandella*** Kelly Clarkson