Jasmine Sanders ***messymandella*** Meditation Magazine

Uzo Aduba ***messymandella*** Jimmy Kimmel

Michael Che ***messymandella*** Jimmy Fallon

 

Nicole Richie ***messymandella*** People

Lynn Whitfield ***messymandella*** Time