DeVon Franklin ***messymandella*** BET

Ari Lennox ***messymandella*** Skullcandy

Quavo ***messymandella*** Billboard

Alicia Keys ***messymandella*** CBSSunday Morning