Liza Koshy + Kelly Clarkson ***messymandella***

Anae + Jeny ***messymandella*** Ellen

Misty Copeland + Essence ***messymandella***

 

Queen Latifah + GMA ***messymandella***