Zoe Kravitz + Stephen Colbert ***messymandella***

Estelle + Ebony ***messymandella***

Jill Scott ***messymandella***

Viola Davis + Ebony ***messymandella***