Wanda Sykes + Ellen ***messymandella***

Advertisements

Offset + GQ ***messymandella***

Barack Obama + Stephen Curry ***messymandella***

 

Alicia Keys ***messymandella***

The Notorious B.I.G.***messymandella***

Mya + MyGuyMars ***messymandella***

EPMD ***messymandella***