Happy Birthday Whitney Houston ***messymandella***

Advertisements

Gotta Make It ***messymandella***

Metric *** messymandella***

KeKe Palmer + People Magazine ***messymandella***

Paula Patton ***messymandella***

Jazmine Sullivan ***messymandella***