Alicia Keys ***messymandella***

Mary J Blige***messymandella***

Lianne La Havas ***messymandella***

Tawiah ***messymandella***

Nicole Richie + Talk Stoop ***messymandella***

Amerie ***messymandella***